Juridisk avsløring
Informasjon i samsvar med seksjon 5 TMG

HTC Heritage Type GmbH
Dolziger Str. 46
10247 Berlin

Representert av:
Nicolas Heymann & Tobias Saul

Kontaktinformasjon
E-post: info@heritagetype.com
Internett-adresse: www.heritagetype.com

Mva-nummer
DE328905639

Ansvarsfraskrivelse
Ansvar for innhold
Innholdet på sidene våre er opprettet med største forsiktighet. Vi kan imidlertid ikke garantere innholdets nøyaktighet, fullstendighet eller aktualitet. I henhold til lovbestemmelser er vi videre ansvarlige for vårt eget innhold på disse websidene. Vær oppmerksom på at vi ikke er forpliktet til å overvåke overført eller lagret informasjon fra tredjeparter, eller undersøke omstendigheter som peker mot ulovlig aktivitet. Våre forpliktelser til å fjerne eller blokkere bruken av informasjon i henhold til gjeldende lover forblir upåvirket av dette i henhold til§§ 8 til 10 i Telemedia Act (TMG).

Ansvar for lenker
Ansvaret for innholdet av eksterne lenker (til websider fra tredjeparter) ligger kun hos operatørene av de koblede sidene. Ingen brudd var tydelige for oss på tidspunktet for koblingen. Hvis noen juridiske overtredelser blir kjent for oss, vil vi fjerne den respektive lenken umiddelbart.

opphavsrett
Våre nettsider og deres innhold er underlagt tysk lov om opphavsrett. Med mindre det er uttrykkelig tillatt i henhold til loven, krever enhver form for bruk, reproduksjon eller behandling av verk som er underlagt copyrightbeskyttelse på våre nettsider, forhåndsgodkjenning fra den respektive rettighetsinnehaveren. Individuelle reproduksjoner av et verk er kun tillatt for privat bruk. Materialet fra disse sidene er beskyttet av opphavsrett, og enhver uautorisert bruk kan være i strid med lovene om opphavsrett.

Quelle: oversette-24h.de